Pon – Pet: 7:00 – 15:00

Archives for ESD

3. elektrostatično občutljive elektronske komponente

Velika ESD tveganja:

• elektronski elementi visoke stopnje integracije
• elektronska vezja brez ohišij
• SMD tehnologija
• procesorji

Srednja ESD tveganja:

• enostavna elektronska vezja (THT)
• elektronska vezja z ohišji
• krmilniki
• napajalniki

Nizka ESD tveganja

• analogna tehnologija elektronike
• analogni senzorji
• LED moduli

elektrostatično občutljive elektronske komponente.PDF

Read more

2. osnove elektrostatike

neuravnoteženo število elektronov ustvari
površinsko elektrostatično naelektritev

telo se naelektri, ko je naelektrevanje hitrejše,
močnejše od razelektrevanja

telo ostane naelektreno, če je električni izolator

naelektritev, razelektritev potekajo med
različnimi električnimi potenciali
(ne samo na „zemljo“)

kemično čisti elementi se med seboj ne
naelektrijo

čisti plini se ne naelektrijo, naelektritve
povzročajo aerosoli

pretakajoče tekočine se naelektrijo ob mejnih
plasteh ob električnem izolatorju

OSNOVE ELEKTROSTATIKE.PDF

Read more

Uvod v elektrostatiko

400 let pr.n.št. opazijo pojav elektrostatiko pri drgnjenju jantarja, postavi se ideja o
atomu
1544 je bila napisana prva knjiga z znanstvenim pristopu o elektrostatiki in prvih
instrumentih za merjenje elektrostatike
1672 leta ustvarjajo elektrostatiko z gnetenjem žvepla
leta 1750 izdelajo prvi torni generator
leta 1786 Galvani poskuša na žabjih krakih z “živalsko” elektriko, ugotovi enakost
atmosferske elektrike in “galvanske” elektrike


v 17. In 18. stoletju postane elektrika “moderna” in zanimiva z različnimi preizkusi
v 17. stoletju se ugotovi, da je elektrostatika povezana z vremenskimi pojavi
v 17. stoletju se ugotovi, da ima elektrostatika tudi fiziološke učinke
1746 leta spoznajo električni kondenzator
nekaj let kasneje pride do prve smrtne nesreče z električnimi kondenzatorji
1773 – 1806 spoznajo kvadratno razmerje med razdaljo in elektrostatičnimi naboji
1771 približno tega leta napravijo prvi merilni instrument elektroskop
1870 Helmholtz izdelal prvi generator na principu influence
1903 -1913 sestavijo moderni model atoma
industrijska revolucija – elektrostatika kot nevarnost v proizvodnji smodnika
~ 1960 z razvojem elektronike postaja elektrostatika vedno večji problem

najverjetneje je leta 1937 elektrostatika povzročila uničenje zepelina Hindenburg
danes so moderne elektronske komponente z visoko stopnjo submikronske
tehnologije (VLSI) občutljive na elektrostatično napetosti 10 V
elektrostatika napravi v elektronski industriji ocenjeno 8 milijard $ škode na leto
v modernem avtomobilu predstavljajo elektronki sklopi 75 % vrednosti avtomobila

UVOD V ELEKTROSTATIKO.PDF

Read more