neuravnoteženo število elektronov ustvari
površinsko elektrostatično naelektritev

telo se naelektri, ko je naelektrevanje hitrejše,
močnejše od razelektrevanja

telo ostane naelektreno, če je električni izolator

naelektritev, razelektritev potekajo med
različnimi električnimi potenciali
(ne samo na „zemljo“)

kemično čisti elementi se med seboj ne
naelektrijo

čisti plini se ne naelektrijo, naelektritve
povzročajo aerosoli

pretakajoče tekočine se naelektrijo ob mejnih
plasteh ob električnem izolatorju

OSNOVE ELEKTROSTATIKE.PDF