400 let pr.n.št. opazijo pojav elektrostatiko pri drgnjenju jantarja, postavi se ideja o
atomu
1544 je bila napisana prva knjiga z znanstvenim pristopu o elektrostatiki in prvih
instrumentih za merjenje elektrostatike
1672 leta ustvarjajo elektrostatiko z gnetenjem žvepla
leta 1750 izdelajo prvi torni generator
leta 1786 Galvani poskuša na žabjih krakih z “živalsko” elektriko, ugotovi enakost
atmosferske elektrike in “galvanske” elektrike


v 17. In 18. stoletju postane elektrika “moderna” in zanimiva z različnimi preizkusi
v 17. stoletju se ugotovi, da je elektrostatika povezana z vremenskimi pojavi
v 17. stoletju se ugotovi, da ima elektrostatika tudi fiziološke učinke
1746 leta spoznajo električni kondenzator
nekaj let kasneje pride do prve smrtne nesreče z električnimi kondenzatorji
1773 – 1806 spoznajo kvadratno razmerje med razdaljo in elektrostatičnimi naboji
1771 približno tega leta napravijo prvi merilni instrument elektroskop
1870 Helmholtz izdelal prvi generator na principu influence
1903 -1913 sestavijo moderni model atoma
industrijska revolucija – elektrostatika kot nevarnost v proizvodnji smodnika
~ 1960 z razvojem elektronike postaja elektrostatika vedno večji problem

najverjetneje je leta 1937 elektrostatika povzročila uničenje zepelina Hindenburg
danes so moderne elektronske komponente z visoko stopnjo submikronske
tehnologije (VLSI) občutljive na elektrostatično napetosti 10 V
elektrostatika napravi v elektronski industriji ocenjeno 8 milijard $ škode na leto
v modernem avtomobilu predstavljajo elektronki sklopi 75 % vrednosti avtomobila

UVOD V ELEKTROSTATIKO.PDF